ISBN:9788382465563

Prawo bankowe. Podręcznik wyd.2021

Autor: Zbigniew Ofiarski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 52.26 zł.

Podręcznik stanowi systemowe ujęcie Prawa bankowego.

Autor uwzględnia w nim w szczególności zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci:

• innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych, a także

• instytucji pożyczkowych oferujących zaspokajanie potrzeb w zakresie kredytu konsumenckiego.


Wieloaspektowo są przedstawione rozwiązania prawne tworzące system bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego – kształtującego założenia polityki pieniężnej i systemu pieniężnego państwa oraz pełniącego istotną rolę w profilowaniu zasobów finansowych banków komercyjnych – w tym odnoszące się do:

• Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

• Komisji Nadzoru Finansowego,

• Komitetu Stabilności Finansowej,

• Narodowego Banku Polskiego.

Wyraźnie są również akcentowane funkcje i cele nadzoru mikro- oraz makroostrożnościowego, a także narzędzia wykorzystywane do zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym.


W szóstym wydaniu podręcznika zaprezentowano całkowicie nowe regulacje prawne dotyczące:

• oferowania przez banki usług w prowadzeniu lokat strukturyzowanych,

• zawierania z konsumentami umów o kredyty hipoteczne lub odwrócone kredyty hipoteczne,

• nowych obszarów aktywności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako podmiotu prowadzącego przymusową restrukturyzację banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

• standardów formalnych tworzenia i funkcjonowania instytucji pożyczkowych,

• roli banków w rządowych programach wspierania osób fizycznych w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.


Autor omawia ponadto zmiany legislacyjne:

• skutkujące wykreowaniem nowych podmiotów będących partnerami banków w wykonywaniu niektórych usług bankowych (np. pośrednicy oraz agenci kredytu hipotecznego) albo uzupełniających ofertę w zakresie niektórych usług na rynku finansowym (np. instytucje pożyczkowe),

• zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa podmiotów instytucjonalnych prowadzących działalność na rynku bankowym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym:
– warunki udzielania wsparcia przez Skarb Państwa dla instytucji finansowych w postaci tzw. rządowych instrumentów stabilizacji finansowej,
– zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych,
– reguły funkcjonowania Krajowego Funduszu Gwarancyjnego;

• dotyczące tworzenia i wykorzystywania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej).


Regulacje publicznego i prywatnego Prawa bankowego zostały potraktowane z jednakową uwagą.

Ujęcie takie jest konieczne w celu przedstawienia istoty i zakresu działalności banków, które z jednej strony są przedsiębiorstwami funkcjonującymi na wolnym rynku usług bankowych, a z drugiej strony muszą być poddawane nadzorowi i kontroli przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne krajowe lub unijne ze względu na różne ryzyka nieodłącznie związane z czynnościami bankowymi i stosunkami prawnymi nawiązywanymi przez banki z ich kontrahentami.

Przedstawiona w ten sposób problematyka Prawa bankowego umożliwia zrozumienie istoty działalności bankowej, jako szczególnego rodzaju działalności gospodarczej, a także roli spełnianej przez banki w odniesieniu do innych podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na różne usługi bankowe, w tym przedsiębiorców oraz konsumentów.


Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.29 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 53.60 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
56.40 zł ebuczek.pl
mobi epub
56.40 zł ebuczek.pl
pdf
53.60 zł ibuk.pl
pdf
56.92 zł gandalf.com.pl
pdf
59.63 zł swiatebookow.pl
pdf
60.30 zł zinamon.pl
pdf
  40.20 zł
w programie Nexto Premium
62.31 zł nexto.pl
pdf
67.00 zł legimi.com
pdf
67.00 zł woblink.pl
pdf
67.00 zł virtualo.pl

Zbigniew Ofiarski - inne e-booki