"Publikacja dotyczy istotnych zmian, które od 4 czerwca 2022 r. obowiązują w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. W przystępny sposób omawia najważniejsze aspekty wprowadzanej właśnie reformy systemu PPK, takie jak m.in.: zmiana terminów na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, nowe regulacje dotyczące zwrotu nienależnych wpłat i dopłat PPK, nowe obowiązki informacyjne dotyczące niektórych podmiotów zatrudniających względem PFR. Ustawodawca doprecyzował także te przepisy, których interpretacja przysparzała problemów firmom prowadzącym PPK. Autor publikacji, uznany ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w przystępny i instruktażowy sposób tłumaczy zawiłości systemu PPK, będące przyczyną borykania się z nimi podmiotów zatrudniających, które już wdrożyły lub mają obowiązek niebawem wdrożyć u siebie ten system. "