W e-booku znajdziesz informacje o tym, za co odpowiadają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska jako główne jednostki kontrolujące. Ponadto dowiesz się jakie są pozostałe organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska i jakie są warunki takich kontroli. Pozyskasz też wiedzę o sytuacjach, w których możesz wnieść sprzeciw wobec podjęcia kontroli i poznasz kontrole i kary wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne czy ustawy o odpadach.