W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentującymi interesy osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Punktem wyjścia dla rozważań są wyniki analizy badań aktowych – dzięki temu opracowanie jest aktualne oraz odnosi się do problemów, z którymi praktycy prawa muszą mierzyć się na co dzień.

Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:

• kto jest na uprawniony do reprezentacji osób małoletnich;

• jaki jest zakres uprawnień i obowiązków przedstawicieli osób małoletnich;

• jaką pozycję zajmuje dziecko w postępowaniach sądowych;

• w jaki sposób interesy małoletniego są reprezentowane w praktyce i czy reprezentacja ta może być uznana za zgodną z szeroko rozumianym pojęciem dobra dziecka;

• jakie problemy ujawniają się w praktyce podczas stosowania przepisów o reprezentacji osób małoletnich.

Wskazano źródła i zakres uprawnień podmiotów mogących pełnić w ramach spraw spadkowych funkcję przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej oraz konsekwencje ewentualnych uchybień w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków reprezentanta. Ponadto autorka prezentuje, jak należałoby zmodyfikować aktualne ustawodawstwo, aby jeszcze lepiej chronić interes osób małoletnich.

 Publikacja zainteresuje prawników praktyków oraz osoby naukowo zajmujące się prawem cywilnym procesowym i prawem rodzinnym.