Autorka opisuje, jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane, aby proces profesjonalnego coachingu przebiegał prawidłowo, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów.


 W książce omówiono m.in.:

• istotę i rodzaje coachingu;

• relacje między coachingiem a innymi formami wspierania rozwoju, takimi jak mentoring, konsulting, szkolenia;

• różnice między coachingiem a psychoterapią;

• najważniejsze zasady zawarte w kodeksach etycznych coachingu.


Ciekawe i praktyczne uzupełnienie treści stanowi część, w której kilkunastu coachów wywodzących się z różnych nurtów i szkół omawianej profesji dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Omawiają oni dylematy etyczne pojawiające się w codziennej pracy coachów oraz propozycje ich rozstrzygania.


Wydanie II zostało rozszerzone o wiele nowych opinii oraz zaktualizowane. Czytelnik otrzymuje więc przegląd najnowszych uregulowań dotyczących profesji coacha.


„Problematyka coachingu jest podejmowana przez wielu autorów. W (…) utworze wyeksponowano etyczne aspekty prowadzenia coachingu i to nadaje pozycji walor oryginalności”.

dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ


„Niewątpliwą zaletą książki jest przedstawienie zagrożeń i trudności towarzyszących pracy coacha, co można uznać za nowatorskie, bo w wielu publikacjach dotyczących coachingu dominuje «bez-problemowe», nawet apologetyczne ujęcie”.

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ

„Jak zbudować lub utrzymać merytoryczny fundament w swojej pracy coachingowej? Proszę zacząć od tej publikacji! Doskonała w każdym akapicie – zarówno dla młodych, jak i doświadczonych adep-tów sztuki coachingowej”.

Agnieszka Deja, prezes International Coach Federation Polska


„Pozycję polecam wszystkim coachom, superwizorom i osobom zainteresowanym coachingiem, które pragną rozwijać swoją uważność etyczną w coachingu”.

Bartosz Berendt, prezes Izby Coachingu