Monografia w sposób kompleksowy wyjaśnia relację zachodzącą pomiędzy zasadą osobowości prawnej spółki kapitałowej, a zasadą wyłączonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki przy wykorzystaniu metody historycznej, komparatystyki prawniczej oraz ekonomicznej analizy prawa.

Celem monografii jest również wskazanie w jakich sytuacjach może dochodzić do wyjątkowego przełamywania zasady wyłączonej odpowiedzialności wspólników bądź zasady osobowości prawnej w przypadkach nadużywania formy prawnej spółki kapitałowej ze szkodą dla wierzycieli. W tym zakresie Autor przedstawia badania empiryczne na bazie zagranicznych i polskich orzeczeń sądowych oraz formułuje przydatne dla prawników-praktyków wskazówki w zakresie możliwości stosowania w polskim systemie prawnym tzw. koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej.