Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat procesu upadłościowego spółki kapitałowej. Zawiera w swej treści charakterystykę postępowania upadłościowego, opis instytucji niewypłacalności, a także sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika. Omawia procedury takie jak: pre-pack (przygotowana likwidacja), zgłoszenie wierzytelności, podział funduszy masy upadłościowej. Uwzględnia zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa upadłościowego, jest również bogatym źródłem informacji w kwestii odpowiedzialności członków zarządu w świetle zasady business judgement rule.

Opracowanie to przewodnik dla prawników, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych, którym zależy na zrozumieniu procesu upadłościowego. Będzie pomocne podczas budowania strategii zabezpieczenia spółki przed niewypłacalnością, jak również przy przeprowadzaniu samej upadłości, w trakcie której niezmierne ważne jest wdrożenie strategii działania w warunkach niewypłacalności oraz stabilizacja procedury upadłościowej poprzez wdrożenie m.in. instytucji układu w upadłości.