Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 8 części omawiających m.in:

  • Zagadnienia dotyczące małżeństwa,
  • Pokrewieństwo i powinnowactwo,
  • Opiekę i kuratelę,
  • Zagadnienia wstępne odnoszące się do wspierania i resocjalizacji nieletnich,
  • Postępowanie rozpoznawcze,
  • Postępowanie wykonawcze.

Na końcu każdej z części znajduje test, dzięki któremu możesz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.