Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość — trzy „teraz”, które autor opisuje w niniejszej publikacji, związane są z krótkimi chwilami wolności, w których znajdują się drobiny szczęścia, dostępne tylko dla odważnych. Twórca powierza ten mały tomik osobom wrażliwym na piękno ukrytego blasku, by móc pod wieczór życia doświadczyć niewidzialnej łaski Absolutu i wejść ku radości życia.