\n\nKupując Meritum Prawo pracy 2023 otrzymujesz \n \n\n- możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie pracy \n\nInformacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo.

\n\n 20. wydanie cenionego kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. \n\n Najważniejsze nowości w wydaniu 2023:\n• nowe regulacje dotyczące warunków wykonywania pracy zdalnej,\n• grant na pracę zdalną (w miejsce telepracy) w związku z zatrudnianiem osoby bezrobotnej,\n• omówienie opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia za pracę osób młodocianych,\n• omówienie zmian w Kodeksie pracy związanych z nowymi przepisami o kontroli trzeźwości pracownika - nowe uprawnienia pracodawcy,\n• szczegółowe omówienie rządowego projektu kolejnych zmian w Kodeksie pracy, implementujących dyrektywy unijne dotyczące treści umowy o pracę (warunków zatrudnienia) oraz tzw. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów (Work-life balance),\n• porównanie sytuacji i warunków zatrudniania pracowników obecnie i po uchwaleniu zmian Kodeksu wynikających z projektu „implementacyjnego” i konsekwencji dla obu stron umowy o pracę,\n• cd. ww. projektowanych zmian – dotyczących umowy na okres próbny oraz nowych rodzajów urlopów.\n\nMeritum Prawo pracy jest wyjątkową na rynku wydawniczym pozycją ukazującą się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji.\nAtutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.\n\nMERITUM to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.\n\n Zawiera:\n– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),\n– wyraźnie wyodrębnione przykłady,\n– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.\n\n Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:\n– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,\n– szczegółowy indeks rzeczowy,\n– numery boczne na marginesach,\n– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,\n– wzory pism i dokumentów,\n– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,\n– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.\n\n Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:\n– papier biblijny,\n– zakładki.