Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi prawa, określaną jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze, tj. m.in.:
• genezę interwencjonizmu państwa w gospodarkę,
• konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego,
• gospodarkę komunalną,
• organy państwa mające wpływ na gospodarkę,
• pozycję prawną przedsiębiorcy,
• prawo antymonopolowe i ochrony konkurencji,
• regulację rynku finansowego.

Autorzy, związani z Katedrą Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, uwzględnili najnowsze regulacje dotyczące poruszanej problematyki, orzecznictwo i literaturę.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji. Może być również przydatna w pracy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.