W podręczniku omówiono zarówno podstawowe kategorie teoretyczne, jak i praktyczne aspekty związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej oraz miejsca państwa w gospodarce. Autorzy w przystępny sposób przedstawili międzynarodowe i krajowe uwarunkowania funkcjonowania prawa gospodarczego w Polsce. Treść książki koresponduje z innym podręcznikiem przygotowanym przez pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej pt. Instytucje gospodarki rynkowej pod red. Tadeusza Włudyki i Marcina Smagi. Opracowanie stanowi owoc pracy i zaangażowania pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz osób zaprzyjaźnionych z Katedrą. Publikacja została przygotowana z myślą o studentach i odzwierciedla treść zajęć dydaktycznych prowadzonych w Katedrze, ale z pewnością będzie przydatna wszystkim zainteresowanym tematyką publicznego prawa gospodarczego.