Stan prawny na 15 września 2023 r.

Najnowsze, 49. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641).

W Kodeksie pracy uwzględniono nowe regulacje dotyczące:
- pracy zdalnej,
- badania trzeźwości pracowników,
- poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy
- ułatwienia pracownikom zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance).

W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu pracy objaśniają ich sens.

Książka jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, a także studentów.