Poradnik, który w szczegółowy i interesujący sposób przybliża tematykę pracy socjalnej, jej celów i podstawowych zadań. Zespół pedagogów społecznych, socjologów i pracowników socjalnych dzieli się w nim swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.
Autorzy zwracają uwagę na aspekt kształtowania tożsamości społecznej jako podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego. Omawiają tak ważne kwestie jak komunikacja społeczna oraz aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Opisują sprawdzone formy pracy z ludźmi, które integrują osoby wykluczone społecznie, stwarzają dla nich miejsce spotkań w klubach, świetlicach środowiskowych, grupach samopomocowych. Dużo uwagi poświęcają również praktycznym zagadnieniom – planowaniu działań, poradnictwu, organizacji wolontariatu. Niniejsza publikacja to nieocenione źródło wiedzy dla animatorów społecznych.