ISBN:9788388335747

Uwarunkowania rozwoju motorycznego dzieci wiejskich w świetle wybranych czynników środowiskowych

Autor: Janusz Kwieciński

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSZ w Koninie

Ruch, który jako atrybut życia, warunkuje ciągłe dostosowanie się organizmu do zmian środowiska naturalnego, decydował nie tylko o przetrwaniu pojedynczego człowieka, ale także gatunku ludzkiego. Wzrastający poziom rozwoju cywilizacyjnego w znacznym stopniu ograniczył aktywność ruchową człowieka [\.

 Zachowania ruchowe człowieka są w dużej mierze odzwierciedleniem jego możliwości dostosowania się do otoczenia, jednak zmniejszeniu uległy wymagania ze strony środowiska (Słowińska 2000). [\

Do najważniejszych czynników różniących aktywność ruchową populacji polskiej zalicza się: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. [\

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają duże znaczenie dla przebiegu i tempa wzrastania dzieci i młodzieży czynników społeczno-ekonomicznych. Odpowiedzialne są one zarówno za różnice międzyśrodowiskowe miasto-wieś jak i wewnątrz tych środowisk (Bielicki i wsp. 1997). [\

Dzieci wiejskie prezentują niższy poziom rozwoju morfologicznego i dojrzałości płciowej niż ich rówieśnicy z miast, a dystans wieś miasto ulega zwiększeniu, gdy brana jest do porównań populacja wielkomiejska. Z przedstawionych rozważań na temat poziomu i struktury sprawności w środowisku wiejskim, miejskim, uprzemysłowionym i innych nasuwa się wniosek, że każda populacja w swoisty sposób dostosowuje się do określonych potrzeb życia w konkretnych warunkach środowiska. Te specyficzne właściwości i umiejętności pozwalają w tym środowisku istnieć i być skutecznym, czyli i sprawnym. [\

fragm. wstępu

Najlepsza cena: eBookpoint
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 16,01

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 14,41 zł
(dla stałych klientów)
16,01 zł ebookpoint.pl
pdf
17,10 zł ravelo.pl
pdf
17,10 zł zinamon.pl
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
18,05 zł ibuk.pl

Janusz Kwieciński - inne e-booki

E-booki podobne do "Uwarunkowania rozwoju motorycznego dzieci wiejskich w świetle wybranych czynników środowiskowych"