Książka jest adresowana do osób przygotowujących się do zawodu trenera (specjalność – gra wielopodmiotowa) i ma na celu wspomóc ich w zdobywaniu kompetencji do współpracy z uzdolnionymi graczami, którzy zamierzają uzyskać statut zawodowca. Przedstawione w publikacji informacje, poparte wynikami badań naukowych dotyczących poznania i rozumienia istoty gry wielopodmiotowej, implikują zdobycie wiedzy i umiejętności, które będą podstawą twórczego realizowania zadań, mających na celu sportowy rozwój graczy.