Jak należy kształtować ceny swoich produktów? Lepiej robić to w oparciu o koszty czy ceny konkurencji? Warto to wiedzieć – dobrze ustalona cena to pierwszy krok do zwiększenia zysku ze sprzedaży.

Kształtowanie cen to książka, która traktuje o trudnej sztuce ustalania cen na oferowane produkty – towary i usługi. W tym procesie najczęściej bierze się pod uwagę trzy główne czynniki, czyli koszty przedsiębiorstwa, działania konkurencji oraz reakcje klientów.

Björn Lundén w swoim poradniku opisuje szczegółowo każdy z nich. Objaśnia, jak ważne są psychologiczne aspekty ceny, czym jest analiza punktu zerowego i jakie strategie wybierają najczęściej małe przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę również na przepisy prawne i umowy dotyczące informacji o cenach. Słowem, w prostej formie podaje niezbędną wiedzę dotyczącą zagadnienia, z którym przedsiębiorcy i pracownicy działów marketingu stykają się każdego dnia.