Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego

Autor: Justyna Gliszczyńska-Gniewek, Magdalena Śliwińska

Wydawnictwo: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji

 

„Zawieranie umów w praktyce bankowej. Parafia Kościoła katolickiego” to druga z serii książek autorstwa Magdaleny Śliwińskiej oraz Justyny Gliszczyńskiej – Gniewek, stanowiących próbę opracowania problemów prawnych dotyczących prawidłowej reprezentacji klientów banku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych wadliwie zawartych umów w ramach działalności banku.

Jako pierwsza ukazała się książka pod tytułem „Zawieranie umów w praktyce bankowej. Wspólnota mieszkaniowa”, w której autorki przedstawiły najważniejsze problemy prawne pojawiające się w działalności banków w związku z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w zakresie rozumienia i prawidłowego stosowania przepisów prawa dotyczących powstania wspólnoty, jej podmiotowości prawnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii majątku wspólnoty i odpowiedzialności za jej zobowiązania, oraz reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej, a także obsługi depozytowej i kredytowania wspólnot mieszkaniowych.

Celem najnowszej książki obu autorek, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, jest przedstawienie najważniejszych problemów prawnych związanych z uczestniczeniem Kościoła katolickiego z obrocie cywilnoprawnym i jednocześnie próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa – tj. Konstytucji, Konkordatu i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – należy traktować Kościół i jego osoby prawne, jako uczestników tego obrotu, a przede wszystkim obrotu bankowego. Z uwagi jednak na mnogość istniejących kościelnych osób prawnych, a także odmienne zasady je dotyczące, książka przedstawia wyłącznie zasady rządzące udziałem parafii Kościoła katolickiego w obrocie cywilnoprawnym, w tym szeroko opisuje kwestie obsługi depozytowej i kredytowania tych podmiotów. Książka jest praktycznym poradnikiem adresowanym dla praktyków – radców prawnych i adwokatów obsługujących banki lub inne instytucje będące stronami umów zawieranych z parafiami, sędziów i referendarzy rozpoznających spory z udziałem parafii, i przede wszystkim pracowników banków, na co dzień stykających się z parafiami Kościoła katolickiego, jako klientami banku

Najlepsza cena: eBookpoint
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 1 ofert ebooków od 14,40

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM mobi epub pdf
od 22,14 zł
(dla stałych klientów)
24,60 zł ebookpoint.pl
bez DRM epub pdf
od 12,96 zł
(dla stałych klientów)
14,40 zł ebookpoint.pl

Justyna Gliszczyńska-Gniewek - inne e-booki

Magdalena Śliwińska - inne e-booki

E-booki podobne do "Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego"