"Pytając o technologię" to wybór tekstów z różnych blogów, które autor prowadził lub prowadzi nadal. Dotyczą Apple, Google, internetu i postępu technologicznego jako takiego. Łączy je jedno - skłaniają do obejrzenia się za siebie. Bo jesteśmy świadkami niewiarygodnego rozwoju...

Najstarszy tekst w zbiorze powstał w 2008 roku. Majmłodszy - w 2010. Nawet w tak krótkim czasie widać jak technika się zmienia. Technologie i projekty które określano mianem rewolucyjnych teraz już nie istnieją, a usługi które nie zapowiadały się rewelacyjnie - teraz święcą triumfy. To, czym żyła technologiczna blogosfera - zostało w tej książce skomentowane. To lektura dla wszystkich obserwatorów rzeczywistości zainteresowanych technologią i internetem.