Księgi Samuela w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa ukazały się drukiem w roku 1913, a więc już po śmierci Izaaka Cylkowa. To pośmiertne wydanie, inaczej niż w przypadku większości tłumaczeń Izaaka Cylkowa, pochodzi z drukarni „Universal” w Warszawie.

Pierwsza i druga księga Samuela są odpowiednio ósmą i dziewiątą księ-gą Biblii Hebrajskiej, a więc trzecią i czwartą następującą po Torze – Pięcioksięgu Mojżeszowym. Tym samym zajmują one ważne miejsce w sekwencji Ksiąg: Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich, które to wraz z ostatnią księgą Tory tworzą najbardziej wyrazistą sekwencję ksiąg tradycji narracyjnej ludu Izraela, zwanej często „deuteronomiczną”.

Księgę rozpoczyna historia narodzin Samuela i jego powołanie do służby Bogu już od najmłodszych lat. Opowieść o Arce Przymierza i opresji, jakiej Izraelici doznawali od Filistynów, kulminuje w namaszczeniu przez Samuela Saula na pierwszego króla Izraela. Ponieważ Saul okazał się nie-godny tej roli, wolą Boga był wybór Dawida. Dawid pokonał wrogów Izraela i nabył „gumno” (klepisko do młócenia zboża), na którym jego syn Salomon zbudował pierwszą świątynię i wprowadził do niej Arkę Przy-mierza, zasługując tym na obietnicę wiecznego trwania jego dynastii.

Celem tego krótkiego wstępu jest jedynie przedstawienie szkicu zawartości Ksiąg. Moim zamiarem nie było i nie jest, tworzenie komentarzy do ksiąg Biblii – nie czuję się w tym kompetentny. Jednak by uczynić zadość potrzebie wprowadzenia do tak pięknych Ksiąg, jakimi są Księgi Samuela, postanowiłem opublikować w niniejszym eBooku oryginalny wstęp, napisany do nich jeszcze przez Rabina Cylkowa. Rabin nazwał swój komentarz: „Uwagi wstępne”…