ISBN:9788395029776

Znad spienionej Syr-Darii

Autor: Edward Mackiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo e-bookowo

Książka pt. Znad Spienionej Syr-darii to zbiór szkiców biograficznych Polaków, których osobisty los odzwierciedla porozbiorowy los całego polskiego kraju, który na skutek złej polityki nim rządzących popadł w wieloletnią niewolę u agresywnych sąsiadów. I tak spróbujcie przyjrzeć się drodzy czytelnicy biografii ludzi takich jak:

 

-  Polak Konstanty Rokossowski  marszałek ZSRR i  Polski. Dowódca I a następnie II Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej,

-  Polak Stanisław Popławski generał armii Armii Czerwonej i Wojska Polskiego,

 

czy też:

 

- Polak Karol Świerczewski generał armii Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Agent sowieckiego wywiadu GRU. Dowódca II Armii Wojska Polskiego

-  Polak Zygmunt Berling generał bronii Dowódca I Armii Wojska Polskiego. Agent sowieckiego NKWD.

 

czy też:

 

- Polak Michał Tokarzewski - Karaszewicz generał dywizji. Założyciel i pierwszy  Komendant Główny Służby Zwycięstwa Polski, poprzedniczki ZWZ i AK.

- Polak Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka. Major AK, dowódca 5 Wileńskiej Brygady Łupaszki AK.

-  Polak Gracjan Fróg ps. Szczerbiec. Rotmistrz. Dowódca 3 Wileńskiej Brygady Szczerbca

Armii Krajowej.

 

Aby opisać życie oraz sprawiedliwie ocenić działalność tych niewątpliwie wybitnych     Polaków należałoby opracować na ich temat kilkutomowe dzieła. Ja natomiast zgodnie z  założeniami przedstawię czytelnikom krótką biograficzną notkę wraz ze zdjęciem bohatera.

Pragnę w ten skromny sposób przyczynić się do ocalenia od zapomnienia tych niewątpliwie  bohaterskich żołnierzy i Polaków. Przy tej mojej próbie oceny tych najwyższego szczebla dowódców nie kierowałem się żadnymi uprzedzeniami czy też sympatiami do   poszczególnych generałów, czy też dowódców Oddziałów partyzanckich AK.

 

 

Autor

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Edward Mackiewicz - inne e-booki