Łukasz Pawłowski przygląda się drażliwym obszarom polskiej polityki – oświacie, ochronie zdrowia i emeryturom – i stawia twardą diagnozę:
Polska pod rządami PiS-u nie stała się państwem opiekuńczym. Nie jest też państwem liberalnym. To hybryda o krótkiej przydatności do spożycia. Nasze państwo karleje, a jednocześnie PiS – za nasze pieniądze – utrzymuje iluzję troski i wielkości. To droga donikąd.

O KSIĄŻCE NAPISALI:
„«Druga fala prywatyzacji» pokazuje, jak obietnice dobrobytu zostały zamienione w prywatne problemy obywateli” – Janina Ochojska

„Łukasz Pawłowski trafnie dowodzi, że programy socjalne, którym towarzyszy pogarszanie jakości usług publicznych, prowadzą do swego rodzaju «drugiej prywatyzacji». To zupełne przeciwieństwo tak propagowanego przez Zjednoczoną Prawicę hasła «Polski solidarnej»” – prof. Marek Belka