Już po raz dziewiąty w historii wydawnictwa „World Without End”, z ogromną radością i wzruszeniem przekazuję na ręce czytelników ważną część Biblii Hebrajskiej w przekładzie Izaaka Cylkowa. Tym razem tworzy ją Księga Przypowieści Salomona.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wydanej przez moje wydawnictwo w 2015 r. Tory, a następnie w 2017 r. Psalmów i Ksiąg Pięciu Zwojów, w 2018 r. Księgi Hioba, Jozuego i Sędziów w 2019 r., oraz Ksiąg Samuela i Księgi Jezajasza w 2020, tekst Księgi Przypowieści Salomona został na potrzeby tej publikacji ręcznie przepisany, tylko przy użyciu komputerowej klawiatury z faksymile oryginalnego wydania z początku XX w. do nowoczesnych formatów elektronicznych, stosowanych dziś na świecie do zapisu dzieł biblijnych.

Księga Przypowieści Salomona w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa ukazała się drukiem w roku 1905 „nakładem tłomacza”. Podobnie jak miało to miejsce w większości tłumaczeń Izaaka Cylkowa to pierwsze wydanie pochodzi z drukarni Józefa Fischera w Krakowie.

Księga znana jest też jako Księga Przysłów (The Book of Proverbs w języku angielskim) i należy do trzeciej sekcji kanonu Bibili Hebrajskiej: Ketuwim (Pisma). Należy ona do zbioru ksiąg zwanych często mądrościowymi i składa się z ośmiu kolekcji, stąd jest czasami określana jako „kolekcja kolekcji” przysłów, dotykających tematyki wartości moralnych, sensu życia, zasad postępowania oraz wartości mądrości w życiu człowieka.

Rabin Izaak Cylkow pozostawił nam przepiękny opis Księgi, jak również podstawowe informacje historyczne dotyczące jej autorstwa i czasu powstania. Nasze wydanie zawiera „Uwagi Wstępne" Rabina Cylkowa.