Anna zawsze potrafiła załatwiać nietypowe i delikatne sprawy. Docierała do odpowiednich osób i odpowiednio z nimi rozmawiała. Przez sowicie opłaconych i dyskretnych asystentów znalazła odpowiednich kandydatów na spotkanie w Lizbonie. Przejrzała ich profile i stworzyła krótką listę. Jej asystent dyskretnie omówił rodzaj spotkania i miejsce. Dwóch wybrańców dowiedziało się, że pewna biała, bezpruderyjna kobieta przebywająca w Lizbonie służbowo pragnie przeżyć niepowtarzalny wieczór. Nie istniały żadne ograniczenia..." Pobyt w Lizbonie upływa Annie bardzo szybko. Spotkania, rozmowy, negocjacje zajmują jej niemal cały wolny czas. Uwielbia to. Doskonale wie, że od jej decyzji zależy bardzo wiele. Ale sprawy zawodowe to nie jedyny powód tego wyjazdu. Co czeka Annę po wyczerpującym tygodniu pracy? Czy pozwoli sobie na chwilę uciechy i zapomnienia?