Programowanie w języku Rust to oficjalna książka na temat Rusta: języka programowania na licencji open source, który pozwala nam szybciej pisać niezawodne oprogramowanie. Rust daje możliwość kontrolowania szczegółów niskiego poziomu (jak wykorzystanie pamięci) w połączeniu z ergonomią wysokiego poziomu, eliminując kłopoty tradycyjnie związane z językami niskiego poziomu.
W książce Programowanie w języku Rust dwaj członkowie Rust Core Team pokazują, jak w pełni korzystać z właściwości Rusta – od instalacji po tworzenie własnych niezawodnych i skalowalnych programów.
Zaczynamy od podstaw, takich jak tworzenie funkcji, wybieranie typów danych i wiązanie zmiennych i przechodzimy następnie do bardziej zaawansowanych pojęć takich jak:
– posiadanie i pożyczanie
– czasy życia i cechy
– bezpieczeństwo pamięci Rusta, które gwarantuje budowanie szybkich, bezpiecznych programów
– testowanie, obsługa błędów i efektywna refaktoryzacja
– typy generyczne, inteligentne wskaźniki, wielowątkowość, obiekty cech oraz zaawansowane dopasowywanie wzorców
– użycie Cargo – wbudowanego w Rust menedżera pakietów, służącego do budowania, testowania i dokumentowania swojego kodu i zarządzania zależnościami
– używanie zaawansowanego kompilatora Rusta wraz z technikami programowania opartymi na kompilatorze.