Niniejsza książka to czwarta część 4-tomowego opracowania z zakresu podstaw elektroniki i elektrotechniki. Powstała jako tłumaczenie kultowej pozycji wydawnictwa Pearson: „Electrical Engineering – Principles and Applications”. Podręcznik Profesora Hambleya z Uniwersytetu Technicznego w Michigan stanowi ciekawe ujęcie zagadnień dotyczących podstaw elektrotechniki, elektroniki oraz obwodów magnetycznych i maszyn elektrycznych. Autor prezentuje bardzo praktyczne podejście do wielu zagadnień, co jest niezwykle cenne dla studentów kierunków inżynierskich i stanowi novum na polskim rynku. Nad opracowaniem polskiej wersji czuwał Andrzej Pułka – Profesor na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Czwarta część dotyczy elektromechaniki i obejmuje takie zagadnienia jak: obwody magnetyczne i transformatory, maszyny prądu stałego oraz maszyny prądu przemiennego. Autor najpierw wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z obwodami magnetycznymi, wskazując analogie do obwodów elektrycznych. Następnie prezentowane są transformatory, począwszy od modelu idealnego, autor przechodzi do pełnego opisu rzeczywistego transformatora, uwzględniającego wszystkie zjawiska związane z jego stosowaniem. Dwa ostatnie rozdziały książki to zagadnienia dotyczące silników elektrycznych. Profesor Humbley dokonuje bardzo gruntownej analizy praktycznych parametrów różnych rodzajów silników elektrycznych, zarówno prądu stałego, jak i przemiennego. Podczas prezentacji poszczególnych urządzeń analizuje dokładnie ich własności energetyczne. Ponadto, autor pokazuje, gdzie dany typ maszyny elektrycznej może być stosowany. Dodatkowym elementem opisanym w książce są generatory napięcia (prądnice).