II uaktualnione wydanie publikacji, która zyskała uznanie wielu Czytelników. Ogromnym atutem książki jest sposób prezentowania wiedzy – zwięzła forma, syntetyczne omówienie postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem najważniejszych problemów pielęgnacyjnych.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo i pielęgniarek pracujących na oddziałach internistycznych, a także przygotowujących się do egzaminów w ramach kształcenia podyplomowego. Może być również pomocna dla osób sprawujących profesjonalną opiekę, np. dla pracowników socjalnych lub asystentek osób przewlekle chorych.

W książce omówiono:

Zagadnienia ogólne:

- Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji - Praktyczne aspekty komunikacji pielęgniarka – pacjent - Badanie podmiotowe i przedmiotowe - Teoretyczne podstawy procesu pielęgnowania - Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo - Metody i techniki stosowane podczas edukacji pacjentów

Zagadnienia szczegółowe:

- Opieka pielęgniarska nad osobami: z chorobami układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego, moczowego, układu wewnątrzwydzielniczego, z niewydolnością nerek, z cukrzycą, z chorobami tkanki łącznej oraz zakaźnymi, po przeszczepach, - Usprawnianie pacjentów w wybranych schorzeniach internistycznych - Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy pielęgniarki internistycznej