Od Redaktorów / 11 Bibliografia prac prof. Krzysztofa Cyrka (oprac. Magdalena Malak) / 13

O PROFESORZE Maria Cyrek − Od ogródka do jaskini. Sekretne epizody z życia archeologa / 27 Stefan Karol Kozłowski Krzysztof / 39 Dominik Kacper Płaza − Działalność prof. dr hab. Krzysztofa Cyrka w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w latach 1973–1998 / 41 Wojciech Chudziak, Daniel Makowiecki − Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna Profesora Krzysztofa Cyrka w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / 49 Magdalena Sudoł-Procyk, Magdalena Krajcarz, Łukasz Czyżewski, Maciej T. Krajcarz − Jaskinia Biśnik – szkoła archeologii interdyscyplinarnej / 55 Magdalena Sudoł-Procyk, Magdalena Malak − W poszukiwaniu paleolitycznych łowców w Dolinie Dniestru, czyli ukraińska przygoda badaczy paleolitu z Instytutu Archeologii UMK / 71 Łukasz Czyżewski − Profesor Krzysztof Cyrek w Skałach Kroczyckich. Eksploracja środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej / 81 Krzysztof Stefaniak − Profesor Krzysztof Cyrek oczami paleontologa / 89 Hubert Binnebesel, Maciej Rząd − Profesor Krzysztof Cyrek oczami najmłodszej generacji studentów / 97 Jadwiga Wodarz, Lucjan Wodarz − Archeologia i speleolodzy – Krzysztof Cyrek w oczach fascynatów jaskiń / 101

PROFESOROWI Jerzy Libera − Nóż bifacjalny z rejonu Lubaczowa (Kotlina Sandomierska) na tle prawdopodobnych znalezisk staropaleolitycznych międzyrzecza Wisły i Bugu oraz dorzecza Sanu / 107 Adam Kobyłka, Lenka Lisá, Andrzej Wiśniewski − Testing post-depositional changes of the Epigravettian level at site Sowin 7, Opole Province, SW Poland / 121 Jan Michał Burdukiewicz − Wrocław-Żerniki 25 – the Magdalenian campsite in the Silesian loess belt / 137 Paweł Valde-Nowak − Człowiek epoki kamienia w jaskiniach Tatr / 157 Witold Grużdź, Katarzyna Pyżewicz, Witold Migal, Michał Przeździecki, Oliwia Styś − Pracownia krzemieniarska ze stanowiska Iłża „Krzemieniec” I. Głos w dyskusji o „skarbach” świderskich obłupni / 165 Beata Bielińska-Majewska − The oldest traces of human presence in the north-eastern part of the Toruń military training ground / 175 Ewa Jurzysta − Ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego w rejonie wzgórza Mikucicha w Surażu, woj. podlaskie / 195 Justyna Orłowska, Grzegorz Osipowicz − Z wyników analiz traseologicznych późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich ostrzy kościanych z terenu Niżu Polskiego. Przykład ostrza z Kosierzewa, gm. Malechowo oraz Goli, gm. Jaraczewo / 217 Jadwiga Lewandowska − Relikty wierzeń funeralnych społeczności mezolitycznych na ziemiach Polski. Rys kulturowo-archeologiczny / 229 Marcin Wąs − „Samo się zrobiło”. Uwagi o akcydentalnych produktach obróbki krzemienia / 241 Karol Szymczak, Artur Grabarek, Michał Przeździecki, Grażyna Rejchert − The miniature Neolithic Funnel Beaker from Rydno, Świętokrzyskie Voivodeship / 263 Małgorzata Kot, Natalia Gryczewska, Marcin Szeliga − Schronisko Iłowe. Próba ustalenia funkcji stanowiska na podstawie wieloaspektowych analiz zabytków krzemiennych / 271