ISBN:9788323227120

Культурные, культурно-личностные и коммуникативно-стилевые детерминанты интерперсональной коммуникации между польской и русской молодeжью

Autor: Olga Makarowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

Szczególną uwagę poświęcono w publikacji kulturowym determinantom procesu komunikacji interpersonalnej młodzieży polskiej i rosyjskiej, których analizę przeprowadzono przez pryzmat kultury życia codziennego. Wyszczególniono również charakterystyczne cechy subiektów komunikacji polsko-rosyjskiej, na podstawie których skonstruowano ich portrety zbiorowe. Autorka przedstawiła też językowo-komunikatywne determinanty jako czynniki warunkujące style komunikacyjne młodzieży polskiej i rosyjskiej w sytuacji spotkania międzykulturowego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Культурные, культурно-личностные и коммуникативно-стилевые детерминанты интерперсональной коммуникации между польской и русской молодeжью"