Przedmiotem wytycznych są wymagania techniczne ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu, uwzględniające przepisy norm europejskich. Wytyczne dotyczą: impregnacji i impregnacji hydrofobizującej, powłok oraz izolacji chemoodpornych. W opracowaniu podano: określenia dotyczące ochrony powierzchniowej, opisy najczęściej występujących zniszczeń konstrukcji z betonu, klasyfikację środowisk agresywnych, metody i zasady ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu oraz doboru ochrony powierzchniowej, a także wymagania techniczne właściwości użytkowych i kryteria oceny wyrobów oraz wymagania przy odbiorach prac zabezpieczających. Wytyczne nie dotyczą ochrony stali zbrojeniowej przed korozją wywołaną karbonatyzacją otuliny betonowej oraz depasywującym działaniem jonów chlorkowych.