ISBN:9788325501112

Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio)

Autor: Katarzyna Bilewska

Wydawnictwo: C. H. Beck

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem prawa wspólnika (akcjonariusza) do żądania naprawienia szkody wyrządzonej spółce kapitałowej (actio pro socio).

Instytucja ta ma mieszany charakter - zarówno materialnoprawny, jak i procesowy. Z jednej bowiem strony actio pro socio należy do katalogu uprawnień wspólników (akcjonariuszy), z drugiej zaś przybiera formę prawnoprocesową powództwa.

Autorka dokonuje ogólnej charakterystyki actio pro socio, jak również przedstawia analizę konkretnych aspektów prawnych tej instytucji.

W książce przedstawiono szczegółowo zakres stosowania tego powództwa, jego przesłanką katalog osób uprawnionych do jego wnoszenia, jak również aspekty prawnoprocesowe z nim związane.

W toku rozważań nad polską regulacją uwzględniono unormowania występujące w systemach prawnych innych państw europejskich, w szczególności wynikające z prawa szwajcarskiego, francuskiego i niemieckiego.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Katarzyna Bilewska - inne e-booki