ISBN:9788325523183

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Autor: Piotr Bogdanowicz, Magdalena Słok-Wódkowska, Marcin Bejm

Wydawnictwo: C. H. Beck

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W sposób przejrzysty i możliwie elastyczny reguluje, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, metody wyboru podmiotu prywatnego, który będzie realizował określone zadanie publiczne.
W komentarzu omówiono m.in.:

  • postępowanie o zawarcie umowy koncesji,
  • instytucję skargi do sądu administracyjnego wnoszonej przez podmiot, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy,
  • regulację umowy koncesji.

Komentarz wzbogacono o najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.
Publikacja uwzględnia stan prawny na 1.10.2010 r.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.