ISBN:9788325534943

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Autor: Andre Helin

Wydawnictwo: C.H. Beck

Ustawa o rachunkowości określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Piąte wydanie Komentarza do ustawy o rachunkowości uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. Autor omawia  w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Autor odwołuje się do zmian wprowadzonych do niniejszej ustawy od roku 2009 r., szczegółowo omawiając ich wpływ na zagadnienia związane z prowadzeniem i zamykaniem ksiąg rachunkowych. Dokonując analizy poszczególnych przepisów, autor wykorzystuje bogate doświadczenie zdobyte jako współtwórca ustawy o rachunkowości, wieloletni wykładowca i prezes międzynarodowej firmy audytorskiej. Co więcej, atutem tej książki jest zwrócenie uwagi na teoretyczne i praktyczne zastosowanie ustawy o rachunkowości.

Niniejsza pozycja omawia niezwykle istotne zagadnienia związane z:

  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • inwentaryzacją,
  • wyceną aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego,
  • łączeniem się spółek,
  • sprawozdaniami finansowymi jednostki,
  • skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi grupy kapitałowej,
  • badaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych,
  • ochroną danych,
  • usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz
  • odpowiedzialnością karną.

Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy, autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Andre Helin - inne e-booki