ISBN:9788325553166

Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości

Autor: Andrzej Piosik

Wydawnictwo: C. H. Beck

Analizując sprawozdanie finansowe, zdajemy sobie sprawę z tego, że odzwierciedla ono skutki transakcji gospodarczych podmiotu. Jednak nie zawsze uwzględniamy, w jakim stopniu może być ono wynikiem stosowanych metod i szacunków przyjętych w rachunkowości, a w szczególności jak metody i szacunki mogą wpływać na wynik finansowy netto.  Powstaje zatem pytanie: jak można analizować, mierzyć i oceniać procesy ingerencji zarządów w sprawozdanie finansowe (earnings management)?

Oddajemy w ręce Czytelników opracowanie, które pomoże odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie cele/strategie mogą przyjmować zarządy w kształtowaniu raportowanego wyniku netto?
  • Jakie narzędzia/instrumenty mogą stosować przy opracowaniu sprawozdania, aby te cele osiągnąć, biorąc pod uwagę rozwiązania sfery regulacyjnej rachunkowości finansowej (ustawę, rozporządzenia, standardy)?
  • Jak wyśledzić skutki kształtowania wyników?
  • W jaki sposób zmierzyć wpływ stosowania regulacji rachunkowości na procesy kształtowania wyników bilansowych i jakość sprawozdań finansowych?
  • Czy faktycznie MSR/MSSF zapewniają lepszą jakość sprawozdań finansowych i wykazywanych wyników netto aniżeli Ustawa o rachunkowości?

Książka adresowana jest w pierwszej kolejności do tych, którzy wykorzystują sprawozdania finansowe w celu podejmowania decyzji lub je analizują, a w szczególności: analityków finansowych, inwestorów giełdowych, inwestorów instytucjonalnych, audytorów, członków zarządów spółek i specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów.

Opracowanie będzie również bardzo pomocne studentom studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu rachunkowości i finansów.

 

(…) książka jest dla Polski dziełem nowatorskim, wzorcowym i bardzo potrzebnym. Jest bardzo nowoczesna i przez to otworzy nowy etap badań w zakresie teorii rachunkowości. (…) Jest odpowiednia dla studiów magisterskich, zwłaszcza seminariów o tematyce pomiaru zysku. Jest znakomita dla studiów doktoranckich, nie tylko w zakresie rachunkowości, także finansów i zarządzania. Nieodzowna dla kształcących się na różnego rodzaju audytorów, w szczególności biegłych rewidentów.

Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Katedra Rachunkowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autorzy – dr. hab. prof. UE Andrzej Piosik, dr Anna Kuzior, dr Małgorzata Rówińska, dr Marzena Strojek-Filus – są pracownikami Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prof. Piosik jest dziekanem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń tej uczelni.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości"