ISBN:9788326446702

Przepisy karne ustawy o rachunkowości

Autor: Olaf Włodkowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego dotyczącym przepisów karnych ustawy o rachunkowości z 1994 r.

Monografia stanowi pogłębiona analizę karnistyczną przepisów karnych ustawy o rachunkowości. W pracy wyjaśniono istotne problemy związane z wykładnią tych przepisów, wynikające w szczególności z powiązania przepisów z nieskodyfikowaną dziedzina prawa bilansowego (m.in. typizacja uproszczona, kolizja ustaw w czasie). Autor wydobywa cechy łączące przestępstwa bilansowe, zwraca uwagę na nietypowe cechy tych przestępstw na tle przestępstw powszechnych (pospolitych) i innych przestępstw gospodarczych (kodeksowych i pozakodeksowych).

W książce omówiono m.in.:

  • zasady odpowiedzialności i zasady karania za przestępstwa bilansowe,
  • zgodność przepisów karnych ustawy o rachunkowości z gwarancyjnymi zasadami prawa karnego,
  • relacje przepisów karnych ustawy o rachunkowości do przepisów bazowych prawa bilansowego.Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla osób zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów, a także przedstawicieli nauki prawa karnego gospodarczego i osób wykonujących zawody prawnicze.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Olaf Włodkowski - inne e-booki