ISBN:9788326450631

Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Małgorzata Grego-Hoffmann

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka przedstawia w szczególności istotę zastępstwa w procesie sądowoadministracyjnym wykonywanego przez pełnomocników profesjonalnych i quasi-profesjonalnych, umocowanych do działania przez strony tego postępowania, a także działających w ramach prawa pomocy, jak również pełnomocników nieprofesjonalnych.

W książce zaprezentowano m.in. problem ustanowienia pełnomocnika, kwestie prawidłowego umocowania, zakresu pełnomocnictwa, scharakteryzowano pozycje poszczególnych pełnomocników w procesie, a także opisano sposoby ustania stosunku pełnomocnictwa. Rozważania odnośnie do pozycji pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym poparte zostały analiza poglądów doktryny, a także orzecznictwa. W monografii przytoczono ponad pól tysiąca orzeczeń sądowych, co nadaje jej niezwykle praktyczny wymiar.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych, praktyków zawodowo zajmujących się reprezentacja przed sadami administracyjnymi, a także aplikantów oraz studentów prawa i administracji. Opracowanie może również okazać się pomocne osobom, które występują przed sądem w charakterze pełnomocników nieprofesjonalnych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas