ISBN:9788326453052

Koszty postępowania cywilnego. Komentarz

Autor: Edyta Gapska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W komentarzu w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę kosztów postępowania cywilnego, zestawiając przyjęte w tym zakresie rozwiązania normatywne z ich praktycznym zastosowaniem (poprzez przykłady, wzory pism, wyselekcjonowane orzecznictwo sadowe i akcentowanie najważniejszych problemów praktycznych związanych z realizacja procesowych obowiązków fiskalnych).

W celu zapewnienia przejrzystości rozważań i ich praktycznej przydatności układ komentarza podporządkowano chronologicznemu przebiegowi postępowania.

Kolejno omówiono: znaczenie pojęć ustawowych, istotę i zakres obowiązków fiskalnych towarzyszących wszczęciu postępowania i podejmowaniu kolejnych czynności procesowych, przesłanki uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sadowych, przedstawiono także zasady orzekania o kosztach poniesionych w zakończonym juz postępowaniu.

Osobna część opracowania poświęcona została prezentacji najważniejszych regulacji normatywnych odnoszących się do problematyki kosztów postępowania cywilnego. Komentarz zawiera również praktyczne zestawienie wysokości opłat stałych, opatrzone wyjaśnieniami.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które spotykają się z praktycznymi problemami związanymi z ponoszeniem kosztów postępowania cywilnego, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz stron postępowania.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Edyta Gapska - inne e-booki

E-booki podobne do "Koszty postępowania cywilnego. Komentarz "