ISBN:9788326458187

Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym

Autor: Agnieszka Kołodziejczyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W książce zawarto obszerną i wnikliwą prezentację poglądów doktryny oraz dorobku judykatury dotyczących zagadnienia funkcjonowania legalizmu, oportunizmu, a także wad i zalet umorzenia absorpcyjnego. Przedstawiono również problemy teoretyczne i interpretacyjne związane z funkcjonowaniem tej instytucji we współczesnym procesie karnym oraz liczne propozycje de lege ferenda.

W monografii autorka wyjaśnia m.in.:

  • kiedy można stosować umorzenie absorpcyjne i jakie są jego przesłanki;
  • co oznacza, że ukaranie sprawcy jest niecelowe;
  • kiedy interes pokrzywdzonego nie sprzeciwia się umorzeniu absorpcyjnemu postępowania.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla praktyków (sędziów, adwokatów, prokuratorów) spotykających się z trudnościami związanymi ze stosowaniem instytucji "niedookreślonej" w kodeksie postępowania karnego. Poruszona tematyka zainteresuje również teoretyków prawa.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.