ISBN:9788326460050

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Autor: Marek Mozgawa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W książce zaprezentowano szereg aspektów przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

Poruszone problemy dotyczą m.in.:

  • statystycznego obrazu przestępstw przeciwko czci i nietykalności
  • cielesnej,
  • odpowiedzialności sędziego za sformułowania zawarte w uzasadnieniu wyroku,
  • ochrony godności pracowniczej,
  • psychologicznych mechanizmów powstawania plotki.

Zagadnienia przedstawione w opracowaniu odnoszą się przede wszystkim do dogmatyki prawa karnego materialnego, a także do kwestii procesowych, historycznych i cywilistycznych.

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas IV Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:

Publikacja adresowana jest do praktyków, w tym przede wszystkim do sędziów, adwokatów, prokuratorów, a także do przedstawicieli nauki prawa karnego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Marek Mozgawa - inne e-booki