ISBN:9788326460258

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz

Autor: Izdebski Hubert, Zieliński Jan Michał

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Komentarz zawiera, nastawioną na potrzeby praktyki, analizę przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym po ich gruntownej nowelizacji dokonanej w 2011 r., w kontekście ogólnych zasad prawa, zasad legislacji oraz treści odpowiednich przepisów innych ustaw, z uwzględnieniem stanowiska orzecznictwa. Autorzy wysuwają wnioski de lege ferenda, krytycznie oceniając niektóre rozwiązania przyjęte w komentowanym akcie.

W publikacji zaprezentowano wskazówki postępowania w różnych sytuacjach stwarzających problemy na gruncie stosowania ustawy, zwłaszcza po jej znowelizowaniu, dotyczące m.in.:
  • tworzenia i likwidacji uczelni,
  • ustroju uczelni, w tym jej mienia i fi nansów,
  • praw i obowiązków studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
  • stosunku pracy nauczycieli akademickich oraz ich rent i emerytur.
  • Adresaci:
    Opracowanie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.