Książka stanowi analizę koncepcji komunikowania politycznego, poglądów praktyków i wypowiedzi teoretycznych, odnoszących się głownie do myśli politycznej i teorii komunikowania politycznego.

W poszczególnych rozdziałach omówiono ewolucję komunikowania politycznego w nowoczesnym państwie, uwzględniając takie zagadnienia jak:

komunikowanie polityczne wczesnej metropolis, dzieje i charakterystyka kampanii wyborczej, propaganda polityczna i public relations, marketing polityczny, kampanie społeczne.

Adresaci:

Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów politologicznych, komunikowania, filozofii, historii oraz filologii polskiej i klasycznej, a także do pracowników naukowych.

" (...) Książka stanowi interesujące, nowatorskie spojrzenie na zjawisko komunikacji politycznej w systemach demokratycznych, podjęte z perspektywy historycznej i współczesnej. Autor w sposób przekonujący argumentuje, że rożne formy komunikacji politycznej i marketingu nie są bynajmniej nowymi zjawiskami drugiej połowy dwudziestego wieku, ale ich pierwowzory istniały już w starożytnym Rzymie. Dzisiejszy ich kształt i metody przekazu są oczywiście inne, ale cele polityczne są podobne. Ponadto koncepcje, teorie i praktyki komunikacyjne podlegają nieustannym zmianom. Praca wyróżnia się spośród innych opracowań z dziedziny komunikacji i marketingu politycznego połączeniem historycznej i politologicznej perspektywy w analizie komunikacji marketingowej i politycznej".

Prof. zw. dr hab. Andrzej W. Jabłoński