ISBN:9788326489655

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne

Autor: Henryk Pietrzkowski Tadeusz Ereciński

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Stron: 1136

Opłacalność: 18.1 zł/100 stron

Tadeusz Ereciński, redaktor naukowy, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienni- czym z zakresu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postepowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni czlonek i Prze- wodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do grudnia 2015 r. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, znany jest ze znakomitego piśmien- nictwa prawniczego, jest autorem m.in. opracowań pt. Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil- nych oraz Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych . Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywil- nego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długo- letnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów: Ś tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego, Ś w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga), Ś w tomie V postępowanie egzekucyjne (część trzecia), Ś a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta). W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013 2016, w tym również z ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmia- nie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która wchodzi w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu majątku dłużnika, złożenia wykazu majątku przed komornikiem, zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, tytułu wykonaw- czego obejmującego świadczenie w walucie obcej, środków zaskarżenia, w szczególności skargi na czynności komornika oraz zażalenia, przebiegu egzekucji z ruchomości oraz z rachunków bankowych, podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, kompetencji referendarza sądowego. Skomentowano nowe działy zawierające regulacje określające wydawanie w Polsce odpowiednich zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych, a także w sprawach alimentacyjnych, przepisy dotyczące informatyzacji postępowania cywilnego, w tym m.in. wprowadzenie możliwości tzw. licytacji elektronicznej przeprowadzanej za pomocą systemu teleinformatycznego. Omówiono także zmiany nowelizujące zasady egzekucji świadczeń alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dzieło uzupełniono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.113 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 205.62 zł

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
  132.66 zł
w programie Nexto Premium
205.62 zł nexto.pl
epub pdf
207.85 zł gandalf.com.pl
mobi epub
259.00 zł empik.pl
epub pdf
259.00 zł virtualo.pl
epub
221.10 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne"