Prezentowana publikacja jest komentarzem do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Czytelnik znajdzie w niej omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie księgi podatkowej jako dowodu w postępowaniu i na przykładach orzeczeń wskazano sytuacje, w których księga może zostać odrzucona przez organ podatkowy. W publikacji omówione są najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją z 2013 r., które dotyczyły korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur. W sposób praktyczny na przykładach przedstawiono, jak dokonywać korekt i jakie są skutki tych korekt dla podatnika. W przypadku wielu zagadnień uwzględniono orzecznictwo, a także interpretacje organów skarbowych. W części dotyczącej spisu z natury omówiono na przykładach wpływ korekty spisu z natury na ustalenie dochodu oraz na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.

Publikacja jest kierowana do wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doradców podatkowych, księgowych, może być także wykorzystana przez pracowników administracji skarbowej.

Autor jest doradcą podatkowym z ponaddwudziestoletnią praktyką, prowadzącym własną kancelarię doradztwa podatkowego.