Trendy w tworzeniu oprogramowania zmierzają w kierunku architektury zorientowanej na usługi. Coraz więcej organizacji decyduje się na rozwiązania chmurowe lub oparte na mikrousługach. Te wzorce architekturalne wymagają API: umiejętności ich budowania i stosowania podczas integracji z systemami zewnętrznymi. Nie są to proste zagadnienia - zaprojektowanie i utworzenie platformy API jest prawdziwym wyzwaniem. W tej pozycji znajdziesz dokładne omówienie tematów związanych z nadawaniem struktury i ewoluowaniem API. Sam Newman, autor książki Budowanie mikrousług. Projektowanie drobnoziarnistych systemów Ten przewodnik, który docenią programiści i architekci, zawiera wyczerpujące omówienie zagadnień projektowania, funkcjonowania i modyfikowania architektury API. Od strony praktycznej przedstawia strategie budowania i testowania API REST umożliwiającego połączenie oferowanej funkcjonalności na poziomie mikrousług. Opisuje stosowanie bram API i infrastruktury typu service mesh. Autorzy dokładnie przyglądają się kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa systemów opartych na API, w tym uwierzytelnianiu, autoryzacji i szyfrowaniu. Sporo miejsca poświęcają również ewolucji istniejących systemów w kierunku API i różnych docelowych platform. Najważniejsze zagadnienia: podstawy API i wzorce architekturalne platformy API wdrażanie i konfiguracja komponentów platformy API używanie bram API i infrastruktury typu service mesh bezpieczeństwo API i najczęstsze luki w zabezpieczeniach przekształcanie istniejących systemów w kierunku architektury bazującej na API Doskonale napisana, zawiera wiele podpowiedzi, przykładów i praktycznych wskazówek. Stefania Chaplin, GitLab & DevStefOps