Książka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 jest kontynuacją tomów 1 i 2, zawiera przykłady i ćwiczenia dla wszystkich osób, którym nie są obce podstawy konfiguracji sieci komputerowych. Tom 3 – Protokoły routingu dynamicznego oraz DHCP, opisuje zagadnienia takie jak: praca z dużymi topologiami, protokół dynamicznego przydzielania adresów IP, protokoły routingu dynamicznego (RIP, EIGRP, OSPF, BGP).