ISBN:9788364881701

KSZTAŁTOWANIE LOKALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI JAKO SPOSÓB REALIZACJI KONCEPCJI INTELIGENTNEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE REGIONÓW PERYFERYJNYCH

Autor: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj

Wydawnictwo: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II Biała Podlaska

Przedłożona do recenzji praca stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne nad problematyką inteligentnego rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego. Możliwości realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju słusznie upatruje Autorka w zmianach o charakterze innowacyjnym. Współcześnie bowiem to właśnie innowacje stanowią główny motor rozwoju nie tylko pojedynczych podmiotów gospodarczych, ale też całych jednostek terytorialnych różnych szczebli zarządzania. Podjęty w pracy problem jest aktualny i ważny zarówno dla nauki jak i praktyki wdrażania koncepcji inteligentnego rozwoju w układach przestrzennych. O ile problematyka innowacji i innowacyjności przedsiębiorstw doczekała się już w polskim piśmiennictwie naukowym wielu opracowań, to problematyka innowacji i innowacyjności całych układów przestrzennych stosunkowo niedawno stała się przedmiotem badań naukowych podejmowanych na gruncie nauk ekonomicznych. Dotychczas jednakże, brakowało pogłębionych, rozległych przestrzennie badań realizowanych w układach lokalnych poświęconych innowacyjności regionów peryferyjnych opartych na koncepcji terytorium i uwzględniających wzajemne relacje pomiędzy lokalnymi podmiotami, a głównie przedsiębiorstwami i władzami samorządowymi. Dobrze się więc stało, iż Autorka podjęła się trudu przeprowadzenia badań empirycznych nad tą ważną, ale dotychczas mało rozpoznaną problematyką. (…) monografię naukową dr Magdaleny Zwolińskiej-Ligaj oceniam bardzo wysoko. Jest ona bowiem wartościowym bardzo pod względem poznawczym, metodycznym i aplikacyjnym oraz bardzo udanym zasługującym na wyróżnienie pracowaniem naukowym. Stanowi cenny wkład w rozwój teorii z zakresu lokalnych systemów innowacji oraz ich roli w urzeczywistnianiu koncepcji inteligentnego rozwoju regionów peryferyjnych, inspiruje do dalszych badań i wyznacza kierunki dalszych poszukiwań badawczych oraz posiada dużą wartość aplikacyjną”.

z recenzji dr hab. Izabelli Sikorskiej-Wolak, prof. SGGW

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 18.60 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
28.35 zł ebuczek.pl
pdf
18.60 zł gandalf.com.pl
pdf
22.25 zł swiatebookow.pl
pdf
22.50 zł zinamon.pl
pdf
25.00 zł litres.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
25.00 zł ibuk.pl