Tematyka monografii ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki i mieści się w zakresie dyscypliny naukowej ,,nauki o zarządzaniu i jakości” lub ,,inżynieria lądowa i transport”. Monografia ma charakter uniwersalny i może być z powodzeniem wykorzystana przez badaczy różnych specjalności, zajmujących się problematyką logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem oraz studentów i doktorantów kierunków studiów o profilu społecznym lub technicznym. Może być też użytecznym kompendium wiedzy dla praktyków – menedżerów organizujących procesy logistyczne w różnych obszarach. Ze względu na dużą uniwersalność, książka może być skierowana do stosunkowo szerokiego spektrum odbiorców.