Prawo o stowarzyszeniach stan prawny: 5 listopada 2020 s. 22

„Prawo o stowarzyszeniach” broszura. Pozycja obowiązkowa dla studenta, a także wykładowcy. Niezwykle przydatna dla osób przygotowujących się do egzaminów prawniczych. Zawiera tekst ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Reguluje sprawy dotyczące tworzenia stowarzyszeń, nadzoru nad stowarzyszeniami, majątku i likwidacji stowarzyszeń.

Cechami kodeksu są :

  • poręczny format
  • niska cena
  • przypisy: zmieniane artykuły zaopatrzone są przypisem autorskim, dzięki którym z łatwością można śledzić zmiany prawne
  • wyróżnienia: zmiany wchodzące w życie w terminie późniejszym od daty stanu prawnego zostały umieszczone w ramkach i opatrzone przypisami informującymi o Dzienniku Ustaw i dacie wejścia w życie.