Opracowania zaprezentowane w zeszycie stanowią oryginalne i autorskie ujęcia złożonych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarek i społeczeństw, dotyczące różnorodnej tematyki: koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego, oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, segregacji zawodowej, śladu ekologicznego oraz umieralności dzieci. W tekstach wykorzystano zaawansowane metody analityczne w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Zróżnicowanie problematyki, metodyki i zastosowanych podejść badawczych wynika z szerokich zainteresowań studentów oraz ich biegłości w stosowaniu metod ilościowych do rozwiązywania skomplikowanych problemów.