ISBN:9788371938405

Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Cz. 2

Autor: Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.)

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska

Współczesna organizacja funkcjonuje w szybko zmieniającej się rzeczywistości obejmującej wiele sfer i dziedzin życia, m.in. polityczną, prawną, społeczną, rynkową czy technologiczną. Zmianom ulega również otoczenie organizacji. Jego złożoność, zmienność, niepewność i nieprzewidywalność powodują, że współczesne organizacje stają przed poważnymi wyzwaniami, którym muszą sprostać. Zarządzanie organizacją w turbulentnym środowisku wymaga od osób, które nią kierują, znajomości uwarunkowań społecznych, psychologicznych i prawnych. Ich zrozumienie jest zatem potrzebne również studentom wielu kierunków związanych z zarządzaniem, logistyką, finansami, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także studentom kierunku Public Management, studiującym w języku angielskim (stąd pojawił się jeden rozdział w języku angielskim). Opisana problematyka może uzupełnić materiał wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Pojęcia scharakteryzowane w niniejszym podręczniku mogą być wykorzystane także przez praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o aktualne informacje. W książce omówiono: podstawowe pojęcia związane z humanizmem oraz znaczenie idei humanizmu w zarządzaniu i jakości; metody humanizujące pracę w organizacji; charakterystykę zespołu pracowniczego, strukturę więzi zachodzących między członkami zespołu pracowniczego w procesie organizowania się oraz relacje podrzędności i nadrzędności w kontekście płci członków zespołu w ujęciu ewolucyjnym; ideę wpływu społecznego, najważniejsze reguły wywierania wpływu oraz problematykę wpływu w organizacjach; pojęcia „rywalizacja” i „współpraca” oraz ich znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu zespołami pracowniczymi; zarządzanie instytucjami administracji publicznej, w tym instytucjami samorządu terytorialnego; prawne aspekty zarządzania współczesną organizacją, w tym zarządzania nieruchomością, przedawnienie roszczeń i jego skutki dla zarządzania organizacją; pojęcie „własności intelektualnej” w przedsiębiorstwie, przykłady tej własności, ochronę prawną oraz problematykę zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie; ogólną charakterystykę podatków w Polsce; podatek VAT i jego znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem; wybrane zagadnienia polityki społecznej oraz ubezpieczeń społecznych.
Najlepsza cena:
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 1 ofert ebooków od 0.00 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
0.00 zł ebookpoint.pl

Anna Bazan-Bulanda - inne e-booki

Agnieszka Kwiatek - inne e-booki